http://www.cronews.de 7 - www.cronews.de

7 - www.cronews.de

Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü

7

Ebene 28

Akademsi krug
Bog filozofa ili evolucija poimanja Boga

Na susretu Akademskog kruga Hrvatske katoličke misije u Münchenu u organizaciji politologa Ante More, koji je održan u utorak 29. studenoga, predavanje je održao Denis Bobanović, diplomirani religijski pedagog i filozof s vrlo zanimljivom i svevremenskom temom: „Bog filozofa ili evolucija poimanja Boga“.
Kako je i sam predavač u uvodu svoga predavanja naglasio, o ovoj filozofskoj temi teško je raspravljati i prezentirati ju upravo zbog same činjenice što dotiče teme poput Boga, poimanja religije, teologije, povijesti shvaćanja Boga u religijskim i filozofskim sustavima, načina razmišljanja, itd. Denis Bobanović kroz svoje predavanje prisutne akademičare upoznao je ukratko s radovima Demokrita, Leukipa, Leibnitza i njegovih monada, ali se najviše zadržao na filozofiji Alfreda Northa Whiteheada, jednog od najznamenitijih mislilaca 20. stoljeća. Alfred North Whitehead filozof je i matematičar koji je u suradnji sa znamenitim filozofom Bertrandom Russellom izdao djelo Principia Mathematica, nakon kojeg započinje rad na razvoju procesne filozofije. Nadalje, sam autor istaknuo je kako nema niti jednog djela ovog velikog mislioca prevedenog na hrvatski jezik, što je bila dodatna poteškoća za samog predavača zbog prijevoda određenih filozofskih pojmova, koje je pak sam Denis Bobanović morao prevoditi sa njemačkog ili engleskog jezika. Pojašnjavajući Whiteheadovu metafiziku, Bobanović je aktivno u predavanje svojim pitanjima uključio i prisutne akademičare, koji su opažanjima i komentarima sudjelovali u raspravi. U predavanju se dotaknuo i poimanja Boga u tradicionalnim teologijama te pomanja čovjeka u kršćanstvu kao slobodnog bića i situacijama koje iz tih konkluzija proizlaze. Govorio je i o teodiceji (filozofskoj teoriji o Bogu) i pitanju postojanja zla u svijetu te je ukratko prezentirao što o tome kažu ili su govorili najpoznatiji svjetski mislioci, teolozi i filozofi. Pred kraj predavanja predavač se osvrnuo i na procesnu filozofiju u katoličkom kontekstu i njezine sadašnje predavače i mislioce na katoličkim sveučilištima u Münchenu i drugdje u svijetu.
Kako je i sam predavač zaključio na kraju, a s čime su se složili i prisutni akademičari, govoriti o filozofskim i teološkim temama nije moguće u tako kratkom vremenu jer uvijek ostaju mnoga otvorena pitanja. No, već i sam pokušaj pojašnjavanja i raspravljanja o ovoj temi, veliki je korak u shvaćanju bitnih pitanja za čitav ljudski rod.   

Pi
še: Igor Zrna


Links234
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü http://www.cronews.de